ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานต้อนรับ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประชาสัมพันธุ์
2. สาขาอาชีพหลัก : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข Doctor/Nurse/Phamacist
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยเภสัช
3. สาขาอาชีพหลัก : สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานประจำคลินิค
4. สาขาอาชีพหลัก : สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : BA ขายเครื่องสำอางค์

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 32 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ สาขาวิชา : พาณิชย์
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 2.30
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

มีนาคม 2554

บริษัท :

โปรฟาสซิโน

ที่อยู่ติดต่อ :

อรุณอัมรัินทร์

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยเภสัชกร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายยา แนะนำผลิตภัณท์เสริมอาหาร

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

มกราคม 2552

บริษัท :

เฟิร์สดรัก

ที่อยู่ติดต่อ :

แม่ริม

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยเภสัชกร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายยา แนะนำผลิตภัณท์เสริมอาหาร

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2545

ถึง

พฤษภาคม 2549

บริษัท :

นิติพลคลินิค

ที่อยู่ติดต่อ :

รามคำแหง

ตำแหน่ง :

ประชาสัมพันธุ์ จัดยา พนักงานประจำคลินิค

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขายคอร์ส จัดยาตามแพทย์สั่ง
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

สถาบันอบรม :

เฟิร์สดรัก

หลักสูตร :

เรื่องเกี่ยวกับยา

ระยะเวลา :

0

ถึง

0

สถาบันอบรม :

โปรฟาสซิโน

หลักสูตร :

ยา และโรคทั้วไป

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
48 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
48 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

ดี

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

ดี

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  เล่นดนตรี (แซ็กโซโฟน)

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...